Friday, January 25, 2013

0-7(PART-2)

ကြပ္ကဲမႈ
     အို-၇ ေတာင္ကုန္းတိုက္ပဲြျဖစ္စဥ္အား ၾတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္( ယခုႏို္င္ငံေတာ္သမတၾကီး) သည္ အနီးကပ္ကြပ္ကဲခဲ့သည္။ ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မိုင္းျဖတ္မွ စစိဦးစီးမွဴး(ပထမတန္း) ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီးတင္ေမာင္၀င္းသည္ လြယ္မဆုတ္၊ လြယ္ခန္းက်ံဳ၊ က်တီးနားဂြင္အတြင္းရွိ တပ္၇င္းမ်ားအားကြပ္ကဲခဲ့သည္။ရန္သူယိုးဒယားတပ္မေတာ္မွ အမွတ္(၃)  စစ္တိုင္းမွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ၀ပ္တနာခ်ိဳင္ခ်ိဳင္းျမြန္၀ုန္သည္ မယ္ဆိုင္တြင္အေျချပဳ ကြပ္ကဲခဲ့သည္။
တိုက္ပဲြျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္
    ၂၀၀၁ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၄)ရက္ေန႕ (၀၅၁၅)နာရီခန္႕တြင္ယိုးဒယား တပ္ကင္းေနရာမွ လက္နက္ငယ္ျဖင့္စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ အမွတ္(၃၅၉)ေျချမန္တပ္ရင္း ခံစစ္စည္းရုိးေရွ႕ ကိုက္(၃၀)ခန္႕အကြာသက္ကယ္ေတာအတြင္း ယိုးဒယားတပ္အင္အား (၂၀)ခန္႕ ေရာက္ရွိလွ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ရန္သူအားလက္နက္ငယ္ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရန္သူမွ ဗိုလ္ၾကီးေစာႏုိင္ဥိး ဦးစီးခဲြ (၄)ေနရာယူထားသည့္ အို-၇ ပိြဳင့္ကုန္းအား၄င္းတို႕ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ကိုက္(၂၀၀)အကြာရွိေက်ာက္ေတာင္ကုန္းမွ လက္နက္ငယ္ စက္လက္ ဒသမ၅စက္ေသနတ္ၾကီးတို႕ျဖင့္ စတင္ပစ္ခတ္သျဖင့္ မိမိမွ လက္နက္ငယ္ ဘီေအ-၁၀၀မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္စုျပံဳပစ္ခတ္ေစခဲ့သျဖင့္ ရန္သူသည္ရည္မွန္းခ်က္မေအာင္ပဲ အထိနာစြာျဖင့္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။
   ဗိုလ္ၾကီးေစာႏုိင္ဦးဦးစီးသည့္ အို-၇ ေတာင္ကုန္းအား (၀၆၃၀)နာရီခန္႕မွစ ပီး ယိုးဒယား တပ္မွလက္နက္ၾကီးျဖင့္ အခ်က္(၄၀)ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ(၀၇၃၀)နာရီတြင္ အပစ္ရပ္သြားျပီး လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္ႏွင့္ ခမရ(၃၅၉) ၇ွိဒုတပ္ရင္းမွူး ဗိုလ္မွူးစိုးစိုးေဇာ္ဦးစီးစစ္ေၾကာင္း(၂)ႏွင့္ ဗိုလ္ေစာ၀င္းတင္ဦးစီး တပ္ခဲြ(၁)ခဲြ တို႕သည္တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္မွ (၀၅၅၀)နာရီတြင္ထြက္ခြာခဲ့ရာ အို-၇ေတယင္ကုန္းသို႕ (၀၇၀၀) နာရီတြင္ေရာက္ရွိပီး ဒုအရာခံဗိုလ္ၾကည္ျမင့္ ဦးစီး ခဲြ(၁)စု(၁)စု အားခ်က္်ခင္းအားျဖည့္တင္းေစခဲ့ပီးရန္သူ႕ေနရာမ်ားပစ္ကုေပးတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရေသာစစ္သည္မ်ားအား ေတာင္ကုန္းေအာက္ေျခ ပုန္းထြန္ပူးေပါင္းဂိတ္သို႕ (၀၈၃၀)နာရီတင္သြားေရာက္ပို႕ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ (၀၉၁၅)ခ်ိန္တြင္ရင္ဆိုင္ကုန္းမ်ားသို႕ရန္သူ႕ COMMANDOသံခ်ပ္ကာ (၅)စီး ႏွင့္ ထရပ္ကားျဖင့္တင္ေဆာင္လာေသာယိုးးယားရိန္းဂ်ား စစ္သည္ (၂၀၀)ခန္႕ေ၇ာက္ရွိ အင္အားျဖည့္တင္းလာခဲ့သည္။ ၄င္းအျပင္အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ေတာင္ေျခတြင္လည္း တင့္ (၃)စီးႏွင့္ ရန္သူ႕စစ္သည္(၆၀)ဦးထပ္မံေရာက္ရွိလာသည္ကိုေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အထက္ဌာနသို႕သတင္းပို႕ခဲ့ရာ နမ့္စန္ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ရွိ G-4 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အသင့္ျပင္ဆင္ထားရွိခဲ့သည္။

                                          Super Galep G-4 တိုက္ေလယာဥ္                                                                                                                  (ဆက္ရန္)

Wednesday, January 23, 2013

ေတြးမိေတြးရာ

ကြ်န္ေတာ္တစ္ခါတေလမက အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စဥ္းစားေနမိေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုရွိေနပါသည္။ဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ ယေန႔ေခတ္္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေျပာၾကေဆြးေႏြးၾက ေသာ စကားတစ္ခြန္းျပသနာတစ္ခု အေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ မီဒီယာမ်ား၏စာမ်က္ႏွာထက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားအေပါင္းတို႕၏ ႏႈတ္ေတာ္ပါးမွထြက္လာေသာ စကား ကား “ျမန္မာျပည္ႀကီးသည္ ဆန္ေရစပါးေက်ာက္သံပတၱျမား သဘာ၀ေျမေရသယံဇာတ မ်ားအလွ်ံပယ္ေပါၾကြယ္ ၀လွေသာ္ျငား အဘယ္ေၾကာ......င့္ ကမာၻ႕ အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံ LDC ျဖစ္ေနပီးျပည္သူေတြကဘာေၾကာင့္ ဆင္းရဲေနရသလဲေမးခြန္းထုတ္လိုက္ၾကသည္ ၿပီးေတာ့ လြယ္လြယ္ပဲ အေျဖကိုထုတ္လုိက္ၾကသည္ စနစ္မေကာင္းခဲ့လို႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြညံ့ဖ်င္းခဲ့ၾကလို႕ ဆိုၾကပါတယ္။ မွန္ပါတယ္ဒီ အေျဖကိုကြ်န္ေတာ္လက္သင့္ခံလို႕ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္သည္လည္း အာဏာရွင္စနစ္ကိုမုန္းတီးခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ဆက္စပ္ေတြးမိရင္းနဲ႕ ဒီအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ သူေတြမွာပဲတာ၀န္ရွိတာလား။ အလံုးစံု သူတို႕ေၾကာင့္ပဲလား။ ကဲဒီေတာ့ေကာင္းပါပီ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႏွစ္(၅၀)ေလာက္ရွင္သန္ခဲ့တာဘယ္သူ႕ေၾကာင့္လဲ အဲေလာက္ကာလထိ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသက္ဆိုးရွည္ခဲ့တာ စစ္အာဏာရွင္ေတြေတာ္လြန္းလို႕လား ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားေတြရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ေရာမျဖစ္ႏုိင္ဘူလား။ ဒီစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုျပဳတ္က်ေအာင္တိုက္ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့အတိုက္အခံေတြ မရွိခဲ့လို႕ေပါ့ ။မိမိတို႕လူမ်ိဳး၏ အက်င့္စရုိက္ႏွင့္ ဓေလ့ အဆင့္အတန္းကို သံုးသပ္ဖိဳ႕လိုသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္စကားလံုးျပင္းျပင္းေတြသံုးႏႈန္း ဆံုးမခဲ့ရသည္မွာအမ်ားအသိပင္ျဖစ္သည္။ ကဲဒီေတာ့ျပန္ဆက္လိုက္ရေအာင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရွည္ၾကာခဲ့ ရျခင္း၏အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္းမွာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္သည္ ဒီလိုေျပာျပန္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႕ကြ်န္ေတာ့္ ကိုျပန္ေျပာၾကမယ္ျပည္တြင္းစစ္ ရဲ႕ အဓိကတ၇ားခံက ေခတ္အဆက္ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ စစ္အာရွင္ေတြေၾကာင့္ေပါ့ လို႕ျပန္ေျပာၾကလိမ့္ ဒါကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လံုး၀ကန္႕ကြက္ပါတယ္ အဘယ္ေၾကာင္နည္းရွင္းပါတယ္ ျပည္တြင္းစစ္စခဲ့တာ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကတည္းက စခဲ့တာပါ။ ဗကပ ေခၚ ကြန္ျမဴနစ္ မ်ား ၁၉၄၇ မွာဖဆပလ ကခဲြထြက္ေတာခိုပါတယ္ ဘာေၾကာင့္ေတာခိုသလဲ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ ဦးေဆာင္မႈကိုလက္မခ့လိုပဲတစင္ေထာင္လို တာေၾကာင့္ ရရွိမယ့္လြတ္လပ္ေရးကိုအတုအေယာင္လို႕ေၾကြးေၾကာ္ေတာခိုခဲ့တာပါဒါ့အျပင္ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို ဖဆပလကထုတ္ခဲ့တာသခင္ေအာင္ဆန္းပါ တကယ္တန္း ကပ္တည္းကပ္ဖဲ့ေျပာရရင္ ျပည္တြင္းစစ္ကိုအရင္ဆံုးစခဲ့တာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကာင့္လို႕ေျပာရမလိုျဖစ္ေနပီ။ ေနာက္တစ္ခုကကရင္ KNDO ဟာ ၁၉၄၈ မွာေတာခိုပါတယ္ ေစာဘဦးႀကီး ကကရင္ေတာ္လွန္ေရးကို ၁၉၄၈မွာစခဲ့ပါတယ္ ဒီကာလဟာ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ကာလမဟုတ္ပါဘူး ဒီမိုကေရအစိုးရႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္တာပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ KIA ဘာေၾကာင့္ေတာခိုသလဲ KIA ေတာခိုတာဦးႏုရဲ႕ ပထစ အစိုးရလက္ထက္ပါ ေရြးေကာက္ပဲြကာလ မဲဆြယ္တာ ဗုဒဘာသာကိုႏိုငိငံေတာ္ဘာသာျပဌာန္းေပးမယ္ဆိုပီးမဲဆြယ္တယ္ ႏုိင္ေတာ့တကယ္ျပဌာန္းဖို႕လုပ္တယ္ အဲဒီမွာ ခရစ္ယာန္ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ကခ်င္ေတာခိုတယ္ ရွင္းရွင္းေလးေနာ္ ပထစ အစိုးရကဒီမိုကေရစီအစိုးရပါ။ပထစ အစိုးရေၾကာင့္ျဖစ္တည္ခဲ့တဲ့ KIA ျပသနာကိုအခုထိရွင္းလို႕မပီးႏုိင္ေသးဘူး။ တကယ္ေတာ့ျမန္မာလူမ်ိဳးဟာ မနာလိုစိတ္ႀကီးတယ္ေရသာခိုတယ္ တလဲြဆံပင္ေကာင္းတတ္တယအယံုလြယ္တယ္ သူမ်ားေယာင္တိုင္းလိုက္ေယာင္တတ္တယ္္ဆိုတာမွန္မွန္ကန္ကန္သံုးသပ္ရင္ ျမင္မွာပါ သြားေလသူႀကီးက အဲဒီအခ်က္ေတြကို ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ပီးတိုင္းျပည္ကိုမလႈပ္ႏုိင္ေအာင္ အႏွစ္(၂၀) ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္အုပ္ခ်ဳပ္သြားႏုိင္ခဲ့တာပါ။ အဲေတာ့ျပည္တြင္းစစ္ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ဆိုတာရွင္း မယ္လို႕ထင္ပါတယ္ ။သူတပါးကိုအျပစ္ပံုမယ္ဆို ကိုယ့္ကိုကိုသံုးသပ္ဖို႕လိုပါမယ္။ အဲလိုမသံုးသပ္ပဲ ငါ့စကားႏြားရေျပာတာလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႕ျမန္မာေတြရဲ႕ အက်င့္ပါပဲ။ ကဲဗ်ာေတာ္ေလာက္ပါပီမနက္ျဖန္ေတာ့ ၀န္ထမ္းအဖဲြ႕အစည္းထဲက မိုးက်ေရႊကို မ်ားအေၾကာင္း အေကာင္းအဆိုးကိုတင္ျပပါမယ္။ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕“တိုင္းျပည္ဘာေၾကာင့္ ႏြံနစ္ အားလံုးေၾကာင့္ႏြံနစ္တာပါပဲဗ်ာ“
ေကာင္းက်ိဳးရည္လ်က္
မ်ိဳးခ်စ္အတြက္ၾကယ္နီ
credit to Red starforpatriot

O-7

တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားရေသာအေၾကာင္းအရင္း
      အမွတ္(၃၅၉)ေျချမန္တပ္ရင္းမွ ဒုအရာခံဗိုလ္ ေက်ာ္ေဌးဦးစီး အင္အား(၁၀)ဦးေန၇ာယူထားေသာ(အို-၇)ေတာင္ကုန္းအား ယိုးဒယား တပ္မွတပ္ၾကပ္ၾကီးအဆင့္ရွိသူ ဦးစီး (၂၀)ဦးခန္႕မွ ေနရာယူတပ္စဲြရန္လာေရာက္စဥ္မိမိတပ္မွ ျမန္မာ့ပိုင္နက္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆို ေမာင္းထုတ္ရာမွ ျပန္မဆုတ္ပဲ စခန္းကုန္းေရွ႕ ကိုက္(၂၀၀)ခန္႕တြင္တပ္စဲြထားၿပီး (၇-၁-၂၀၀၁)ရက္ေန႕တြင္ ယိုးဒယားတပ္မွ ဗိုလ္ၾကီး ယိုးထင္ဦးစီးအင္အား(၄၀) ေယာက္မွေ၇ာက္ရွိပီး ကုန္းမွဖယ္ေပးရန္ေျပာၾကားမႈေၾကာင့္ ခမရ(၃၅၉) တပ္ခဲြ(၂) တပ္စု(၄)အားျဖည့္တင္း လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယိုးဒယား တပ္မေတာ္မွ ေျခလ်င္စစ္သည္(၁၀၀) COMMANDO သံခ်ပ္ကာ(၂)စီး  M-60 တင့္ ၄စီး ၁၂၀ မမယာဥ္တင္စိန္ေျပာင္း၂ လက္ထပ္မံေရာက္ရွိလာမႈ ႏွစိႏုိင္ငံနယ္ျခာျပသနာ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရပါသည္။
နယ္ေျမအေျခအေန
     ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တရုတ္ျဖဴအားတို္က္ခိုက္စဥ္ အိုေတာင္ကုန္းအား (OBJECTIVE-7)ဟုသတ္မွတ္ရာမွ အို-၇  ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ ပီးထိုေတာင္ကုန္းအနီးတြင္ ဦးကုသလသီတင္းသံုးသည့္ ဘုန္းၾကီီးေက်ာင္းရွိသည္။ အို-၇ေတာင္ကုန္းသည္တာခ်ီိလိတ္ျမိဳ႕ ပုန္းထြန္ရပ္ကြက္အနီးတြင္နည္ရွိပါသည္။ စခန္းကုန္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ (၂၅၀၀)ကိုက္အကြာတြင္ တဘက္ႏုိင္ငံ မယ္ဆိုင္ျမိဳ႕ ရွိပီး လမ္းပမ္း ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ပါသည္။
တိုက္ပဲြတြင္ပါ၀င္ေသာတပ္မ်ား
    ရန္သူ႕ ယိုးဒယားတပ္ တိုင္း(၃)လက္ေအာက္ခံ ေျခလင္တပ္(၃၀၀)၊ M-60 MBT (၃)စီး၊ stringary ligt tank (၂)စီး၊  commando သံခ်ပိကာယာဥ္(၅)စီး MLRS (၃)စီး ၁၂၀မမ ယာဥ္တင္စိန္ေျပာင္း (၅)လက္ ၆၀မမ (၄)လက္ RPG(၁၂)လက္ .၅ စက္ေသနက္ၾကီး (၆)လက္ ပါရွိပါသည္။
    ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ခမရ(၃၅၉) မွ စစ္ေၾကာင္း(၂)တပ္စု(၈)စု အင္အား (၂၂၀) ၈၁မမစိန္ေျပာင္း (၂)လက္  MA-7 (၂)လက္ BA-103 ေလာင္ခ်ာ(၂)လက္ MG-3 စက္လက္(၂)လက္ ႏွင့္ ပစ္ကူအေနျဖင့္ အမွတ္(၀၇၉)အေျမာက္တပ္ခဲြမွ (၁၂၀)မမစိန္ေျပာင္း (၃)လက္ နမ့္စန္ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္မွ SUPER GALAP G-4 ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္(၄)စီးပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

                                                                                            (ဆက္ရန္)

Monday, January 21, 2013

စြန္႕လႊတ္ျခင္းဆိုတာဘာကိုေခၚပါသလဲ

ကြ်န္ေတာ္   ဒီကျပန္ရင္ ရြာကိုခြင့္ျပန္မယ္ ကြ်န္ေတာ့္အေမက မမာဘူးဗိုလ္ၾကီးရဲ႕ ညီမေလးကလည္း ေက်ာင္းပညာတပိုင္းတစနဲ႕ အိမ္ျပန္ပီးကြ်န္ေတာ္စုထားတဲ့ လစာေလးနဲ႕ အေမနဲ႕ညီမေလးကိုေထာက္ပံ့ျခင္တယ္

အခ်ိန္ကား ၂၀၀၁ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္း ေနရာကား ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပို္င္း ယိုးဒယားနယ္စပ္ အို-၇ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ မဆုတ္တမ္းခံစစ္ကုန္း ခမရ(  ) တပ္ခဲြ (၁) တပ္စု(၂) မွ ရဲေဘာ္ေလး ေဇယ်ေမာင္မွ တပ္စုမႈးျဖစ္သူ ဗိုလ္ ေ၀လင္းအား မွတ္မွတ္ရရေျပာၾကားမိေသာ စကားစုေလးပင္
 ေဇယ်ေမာင္တို႕တပ္စု အို-ရ ကုန္းတြင္မဆုတ္တမ္းခံစစ္ယူ ခဲ့ တာ ၁ႏွစ္္တိုင္ခဲ့ပီ စစ္သည္ ၃၀ခန္႕တြင္ ဗိုလ္ေ၀လင္း အပါအ၀င္ လူပ်ိဳ အရာရွိစစ္သည္ ကား ၇ဦးသာရွိပီး က်န္စစ္သည္မ်ားကား အိမ္ေထာင္သည္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
တပ္ရင္းအေျခစိုက္ရာေဒသကား မေအးခ်မ္းေသာ ေဒသျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္ပိုင္း မွမိသားစုမ်ားအတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းမေအး ၾကရွာ။

အိမ္ေထာင္သည္မ်ားက ထိုသို႕ေနာက္ေၾကာင္း မေအးၾကသလို လူပ်ိဳမ်ားကလည္း တြယ္မိတြယ္ရာသံေယာဇဥ္မ်ားအတြက္ ေနာက္တန္းသို႕ျပန္၀င္ခ်င္ၾကပီ

ေဖေဖာ္၀ါရီ လကုန္ပိုင္းတြင္ ေနာက္တန္းျပန္၀င္ရမည္ ဆိုေသာသတင္းမ်ား သဲ့သဲ့ ၾကားလာရ ပီ ရဲေဘာ္ေတြကလည္း ကိုယ့္အေတြးေတြ ကိုယ့္ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေလးေတြ ကိုယ္စီနဲ႕ ေပ်ာ္ေနၾကပီေပါ့

ဒီအခ်ိန္မွာ ရဲေဘာ္ေလး ကသူ႕ တပ္စုမႈးကို သူေနာက္တန္းျပန္ရင္ အေမနဲ႕ ညီမေလးဆီ ျပန္ခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအထက္ပါအတိုင္း သတင္းပို႕ လာရွာပါသည္

ဗိုလ္ေ၀လင္းကိုယ္တိုင္ကလည္း အေမတစ္ခု သားတစ္ခုမို႕ ကိုယ္ခ်င္းစာ နားလည္စြာနဲ႕ ပဲ ေနာက္တန္း ျပန္၀င္လ်င္ခြင့္ ရ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ဟု ကတိျပဳ လိုက္ပါသည္။

ရဲေဘာ္ေလးလည္း ေမ်ွာ္လင့္ ခ်က္အျပည့္နဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႕ပဲ တပ္စုမႈးအနားက အေလးျပဳကာဖယ္ခြာသြားပါေတာ့သည္။

တပ္စုမႈးလည္းကိုယ့္ရဲေဘာ္မ်ားေနာက္တန္းျပန္ေရာက္ရင္ ဘယ္ေလာက္မ်ား ၀မ္းသာၾကမွာပါလိမ့္ ဆိုေသာအေတြကို ေတြးမိရင္းသူတို႕အတြက္ေရာကိုယ့္အတြက္ပါ ၾကည္ႏူး ရျပန္သည္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း ေနာက္တန္းျပန္ရင္ ခ်စ္ရသူနဲ႕ လက္ထပ္ပဲြဆင္ႏဲႊရမည္မဟုတ္ပါလား

ထိုေန႕ကား ၂၀၀၁ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္....................................

ထိုေန႕ ည ၁၂၀၀နာရီတြင္ တပ္စူမႈး ရုတ္တရက္လန္႕ႏုိးလာသည္ စိတ္ထဲ မသန္႕ျဖစ္လာသျဖင့္ ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာ၀တ္ ေသနတ္ဆဲြပီး ကင္းမ်ားကိုစစ္ေဆးရန္ထြက္လာခဲ့သည္ ၁၂၀၀နာရီမွ ၀၂၀၀နာရီကင္းက တပ္သားေဇယ်ေမာင္ စစ္သည္မွာအေတြ႕အၾကံဳနည္းေသးသည္ ေက်ာင္းဆင္းသည္မွာ မၾကာေသး ထို႕ေၾကာင့္ တပ္စုမႈးမွစိတ္မခ်စြာ မွာၾကားရင္း ကင္းတဲမွအထြက္ တဖက္ကမ္း တိုင္း တပါးတပ္စခန္းဆီမွ မီးေမာင္း မ်ား ၀င္းခနဲလင္းလာပီး ၇၅ မမေနာက္ပြင့္ က်ဥ္မ်ား အဆက္မျပတ္ က်လာပါေတာ့သည္။

ရုတ္တရက္အငိုက္မိသြားေသာ တပ္မေတာ္ခံစစ္စခန္းသည္ တပ္စုမႈး၏ စစ္မိန္႕ သံႏွင့္အတူ ရုတ္ျခည္း တိုငက္ပဲြ၀င္အသင့္အေနအထားသို႕ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္----------------------------------------

လက္နက္ၾကီး က်ည္မ်ားၾကားထဲမွပင္ ခံစစ္စခန္းသည္ အသက္၀င္လာခဲ့ပီ-----------------------------
စစ္သည္မ်ား ခံစစ္က်င္းအတြင္း အသင့္ေနရာယူပီးပီ------------------------------

တပ္စုမႈး ဆက္သြယ္ေရးစက္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း ရန္သူ႕က်ည္ေၾကာင့္ XDD 6 M1 ဆက္သြယ္ေရးစက္မွာပ်က္စီးခဲ့ရပီ
မိမိတို႕တပ္စု ျပင္ပ ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ခဲ့ရပီကို တပ္စုမႈး သံုးသပ္မိ ပီ ကိူယ့္အားကိုယ္သာကိုးမွရမည္ စစ္သည္မ်ားစိတ္ဓာတ္မက်ေစရ NEVER SURRENDER ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ ကိုႏွလံုးသြင္းလိုက္သည္။

ရန္သူ႕လက္နက္ၾကီးမ်ားက ၁၂၀၀ နာရီမွ ၀၄၀၀နာရီ ထိ ဆက္မျပတ္ မိမိအားၾကိဳတင္ေခ်မႈန္းလ်က္ရွိသည္ မိမိ စစ္သည္ ၄ဦး က်ဆံုးခဲ့ပီ ၆ဦး ဒဏ္ရာရေနပီ မိမိလက္နက္မ်ားကရန္သူကိုလက္မွမ္းမမီ တပ္စု အဆင့္ လက္နက္မ်ားသာရွိသည္ ရန္သူက နည္းဗ်ဴဟာ အဆင့္ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္အဆက္မျပတ္ေခ်မႈန္းေနသည္

အာရုံတက္ေတာ့မည္ ရန္သူ႕လက္နက္ၾကီးသံ ဆဲ  သြားပီ ရန္သူ DAWN ATTACK လုပ္ေတာ့မည္ နံနက္ခင္း အလင္းေရင္ႏွင့္အတူ ၾကည့္မိေတာ့ ရန္သူ၏့္ အဆမတန္အင္အားကိုေတြ႕ မိသည္ အခ်ိဳ႕ စစ္သည္မ်ားမ်က္ႏွာတြင္ အားငယ္ေသာအရိပ္အေရာင္မ်ား ကိုတပ္စုမႈး ေတြ႕ ေနရပီ အလားအလာမေကာင္း ၇န္သူတို႕ ၏ M-60 တင့္ ၄စီး ႏွင့္ COMMANDO သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားက  အေတြ႕ အၾကံဳႏုနယ္သူစစ္သည္မ်ားအတြက္ေခ်ာက္ခ်ားစရာ

တပ္စုမႈးကိုယ္တိုင္လည္း ရန္သူ႕ သံခ်ပ္ကာမ်ားကို ေတြ႕ရသျဖင့္ ရုတ္တရက္တဳန္လႈပ္မိသည္ သို႕ေသာ္ ေတြေ၀ေနခ်ိန္မရ စစ္သည္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ကို ျမင့္တင္ရမည္စိတ္ဓာတ္သာ အားကိုးစရာရွိသည္ ၆၀မမ စိန္ေျပာင္း နဲ႕ အမ္ေအ-၁၀ တင့္ဖ်က္ကို ကိုယ္တိုင္ကြပ္ကဲမႈယူကာ ၇န္သူ႕ တင့္မ်ားကိုပစ္ခတ္ေစသည္ တပ္စုလက္နက္မ်ားကို စုျပံဳပစ္ခတ္ေစသည္ ကိုယ္တိုင္ တင့္ ဖ်က္ကို ပစ္ခတ္ရင္း ၇န္သူ႕တင့္ (၂)စီးကိုဖ်က္ဆီးရင္း တပ္စုမႈး  က်ညိသင့္ က်ဆံုးခဲ့သည္ ရန္သူ႕တင့္(၂)စီးႏွင့္ သံခ်ပ္ကာ(၁)စီးဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့သည္

ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပဲြသည္ ၂၅ ရက္ေန႕ ၁၀၀၀နာရီတိုင္ခဲ့ပီ ရန္သူသည္ (၂)ၾကိမ္တက္လာပီး ကတည္းကဆက္မတက္ရဲ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္သာ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ေနသည္

တပ္စုမႈးလညး္က်ဆံုးခဲ့ပီ က်ည္လည္းကုန္လုပီ ထမင္းဆိုတာမစဥ္းစားႏုိင္ေသး ရန္သူသည္ မိမိအားအဲပီးတိုင္ေခ်မႈန္းေတာ့မည္ ရဲေဘာ္မ်ားစိတ္ဓာတ္ ျပီဳကဲြေတာ့မည္ ရန္သူမ်ားေနာက္ဆံုးအၾကိမ္အ ပီးသတ္ ေခ်မႈန္းေရးလုပ္ေတာ့မည္

သို႕ေသာ္------------------------

ေတာင္အရပ္ဆီမွ ငွက္မည္း(၄)ေကာင္အလား G-4 တိုက္ေလယာဥ္ (၄)စီးဆင္းသက္လာပီး ရန္သူ႕ တင့္ႏွင့္ ေျခလ်င္ဆီသို႕ တဟုန္ထိုး--------------------------------------------

စစ္သည္မ်ားစစ္ေၾကြးသံႏွင့္ အတူ လင္းယုန္ငွက္မ်ား၏ ေအာင္ပဲြသည္စစ္ေျမျပင္ကိုလႊမ္းျခံဳခဲ့ပီ------------------

တပ္စုမႈး၏ အင္က်ီဘယ္ဘက္ အိတ္ကပ္မွ ခ်စ္သူ၏ေသြးစြန္းေနေသာဓာတ္ပံုႏွင့္ တပ္သားသစ္ေလးေဇယ်ေမာင္၏ လက္တြင္စည္းထားေသာ မိခင္အထက္ဆင္ေလး သည္ ခက္ထန္ေသာစစ္ေျမတြင္ အမွတ္တရမ်ားုအျဖစ္သာက်န္ခဲ့ေလပီ--------------

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ယိုးဒယားတပ္မေတာ္တို႕ၾကားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အို-၇ေတာင္ကုန္းတိုက္ပဲြတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ(၁)ဦးအပါအ၀င္ စစ္သည္ (၁၅)ဦးက်ဆံုးခဲ့ပီ း က်ဴးေက်ာ္သူ ယိုဒယား တပ္မေတာ္မွ တင့္(၂)စီး သံခ်ပ္ကာ (၁)စီးပ်က္စီးခဲ့ပီး ဗိုလ္ၾကီး အဆင့္ ရွိသူ(၁)ဦး အပါအ၀င္ (၆၀)ခန့္ က်ဆံုးခဲ့သည္။

 ေမ့ေပ်ာက္ခံ အို-၇ သူရဲေကာင္း အမိေျမကို ကာကြယ္ရင္းက်ဆံုးခဲ့ေသာ အာဇာနည္မ်ားအားဂုဏ္ျပဳလ်က္-------

                                                                                                     MYANMAR ARMOURED CORPS

RAVIV စစ္ဆင္ေရး

၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ရက္ၾကာစစ္ပြဲၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္ အီဂ်စ္တပ္မေတာ္သည္ စူးအက္တူးေျမာင္း၏ အေနာက္ ဘက္ကမ္းတြင္ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အစၥေရးတပ္ဖြဲ ႔မ်ားသည္လည္း ဆိုင္ႏိုင္းကၽြန္းဆြယ္ကို သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ စစ္မ်က္ႏွာတစ္ခုဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
            အီဂ်စ္တို႔သည္ ဆိုင္ႏိုင္းကၽြန္းဆြယ္အား ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏုိင္ရန္အတြက္ casus bell ဟု အမည္ေပးထား သည္ အမွည့္ေခၽြစစ္ဆင္ေရး (War of Attrition) တစ္ခုဆင္ႏႊဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအေနျဖင့္ စူးအက္ တူးေျမာင္း၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ကမ္းတစ္ဖက္စီတြင္ ၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ရက္ေန႔အထိ ၃ ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ၾကာ တုိင္ေအာင္ ရင္ဆုိင္တပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းအမွည့္ေခၽြစစ္ပြဲသည္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသၾကခဲ့ရေသာ ေရရွည္စစ္ပြဲ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ အေျမာက္လက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ရန္သူ႔နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္စီးနင္းမႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အီဂ်စ္တို႔သည္ လူအင္အားႏွင့္ အေျမာက္ပစ္အားတို႔ အေရးပါမႈအေပၚ လြန္စြာအေလးထားခဲ့ပါ သည္။
            အစၥေရးတပ္မေတာ္သည္လည္း Raviv စစ္ဆင္ေရးဟုအမည္ျဖင့္ အီဂ်စ္တို႔၏ ပင္လယ္နီကမ္းရုိးတန္းအား ေပါင္းစပ္လက္ရုံးစစ္ဆင္ေရးတစ္ခုဆင္ႏႊဲ၍ ၀င္ေရာက္စီးနင္းရန္ႏွင့္ စူးအက္တူးေျမာင္းသို႔ အစၥေရးတပ္ဖြဲ ႔၀င္မ်ား ထပ္မံ ေစလႊတ္၍ အီဂ်စ္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားအား တိုက္ထုတ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အစၥေရးတို႔သည္ ရန္သူအားလႊမ္းမိုး၍ အီဂ်စ္တို႔အေန ျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ခံစစ္ေနရာမ်ားတြင္ လံုၿခံဳမႈမရွိဟု ခံစားရသည္အထိ ဖိအားေပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။
            Raviv စစ္ဆင္ေရးသည္ အဆိုပါအမွည့္ေခၽြစစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း အစၥေရးတပ္မေတာ္က အီဂ်စ္တို႔အား အႀကီးဆံုးထိုးစစ္ဆင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေျမျပင္စစ္ဆင္ေရးႀကီးျဖစ္ၿပီး စစ္ဆင္ေရးအေျခအေနအား အလွည့္ ေျပာင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ အစၥေရးတို႔သည္ စူးအက္တူးေျမာင္းအား လွ်ဳိ ႔၀ွက္စြာျဖတ္ကူး၍ ဆိုင္ႏိုင္းကၽြန္း ဆြယ္အတြင္းသို႔ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ ႔ျဖင့္ ထိုးေဖာက္ကာ၀င္ေရာက္စီးနင္းတုိက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္သူ႔ ခံစစ္စည္းေနာက္ရွိ အစၥေရးတို႔၏ စစ္ေျမျပင္အတြင္း ေလေၾကာင္းတုိက္ခိုက္မႈမ်ားအား အႀကီးအက်ယ္ၿခိမ္းေျခာက္ လ်က္ရွိသည့္ ရုရွားလုပ္ေရဒါစခန္းကိုလည္း ဖ်က္ဆီးရန္ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။
            ယင္းစစ္ဆင္ေရးမွာ အမွတ္(၇)သံခ်ပ္ကာတပ္မဟာမွ ကင္းေထာက္တပ္ခြဲမွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴး Ravivက စတင္စိတ္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Abdanႏွင့္ ေရတပ္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Abraham Botzer တို႔က စီမံခ်က္ေရးဆြဲၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစစ္ဆင္ေရးအား အထူးတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး Baroch Pinko Harel ကို ဦးေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။
            Raviv ၏ အေတြးအေခၚမွာ ၆ရက္ၾကာစစ္ပြဲအတြင္း အီဂ်စ္တို႔ထံမွ သိမ္းပိုက္ရရွိထားေသာ တင့္မ်ားႏွင့္ BTR-50 သံခ်ပ္ကာလူသယ္ယာဥ္မ်ားကို တည္ၾကက္အျဖစ္ ဟန္ေဆာင္အသံုးျပဳသြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ အစၥေရးတပ္ဖြဲ ႔၀င္မ်ားသည္ အဆိုပါတင့္မ်ားႏွင့္ တုိက္ယာဥ္မ်ားအေပၚစီးနင္းလုိက္ပါ၍ အီဂ်စ္စစ္သည္မ်ားဟု ဟန္ေဆာင္ကာ ရန္သူ႔အတြင္းသို႔ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားခ်ီတက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အီဂ်စ္တုိ႔က သတိျပဳမိသြားပါက လွ်ပ္တစ္ျပက္၀င္ေရာက္စီးနင္းမည္ျဖစ္သည္။
            ၄င္းစစ္ဆင္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္က်ၿပီးသည္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာသင္တန္းေက်ာင္းမွ တင့္တုိက္ယာဥ္အဖြဲ႕သား ၅ဦး ႏွင့္ အမွတ္(၇)သံခ်ပ္ကာတပ္မဟာမွ ေျခလ်င္တပ္ဖြဲ ႔ ၃ဦးတို႔ကို ၄င္းတို႔မသိေသာ တုိက္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ အတူစတင္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းရည္မွန္းခ်က္ စတင္ကတည္းက ထိပ္တန္းလွ်ဳိ ႔၀ွက္အဆင့္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး စစ္သည္မ်ားအား မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ ႔ဆံုခြင့္ကိုပင္ တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။ တိုက္ယာဥ္မ်ားအား အီဂ်စ္သဲႏ ၱာရႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ေဆးမ်ားကို သုတ္လိမ္းေပးခဲ့ပါသည္။ စစ္သည္မ်ားအား တုိက္ယာဥ္လႈပ္ရွားစဥ္ ပစ္ခတ္မႈေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ သေဘၤာေပၚမွ တုိက္ယာဥ္ေမာင္းတက္/ေမာင္းဆင္းျပဳလုပ္ျခင္းေလ့က်င့္ခန္း၊ ယာဥ္အေပၚတြင္ အထူးတပ္ဖြဲ ႔မွ အာရပ္စကားေျပာႏုိင္ ေသာ စစ္သည္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႀကိဳတင္ ေထာက္လွမ္းျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းတို႔ကို အေလးထားေလ့က်င့္ေပးခဲ့ပါသည္။
PinKo ၏ တပ္ဖြဲ ႔မွ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမႈ
          ၆ ပတ္အၾကာ ေလ့က်င့္ၿပီးေနာက္ တုိက္ယာဥ္အဖြဲ ႔သား ၅ဦးပါ Tiran တင့္ ၆စီး၊ BTR-50 တုိက္ယာဥ္ ၃စီး၊ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ဖြဲ ႔မွ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ ႔မ်ား၊ အမွတ္(၇)သံခ်ပ္ကာတပ္မဟာ၏ ကင္းေထာက္တပ္ခြဲမွ ကင္းေထာက္ တပ္စုတစ္စု၊ အထူးတပ္ဖြဲ ႔မွ စစ္သည္တစ္ဦးႏွင့္ စစ္ဘက္သတင္းေထာာက္တစ္ဦးပါေသာ အဖြဲ႔တို႔အား ဖြဲ ႔စည္း၍ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။
            အီဂ်စ္တို႔ရဲ ႔ မ်က္လံုးအေရာင္ကလြဲၿပီး သူတို႔ရဲ ႔အေၾကာင္းအရာအားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သိရွိေနၿပီး ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ရဲ ႔တပ္ျဖန္႔မႈအခင္းအက်င္း၊ လက္နက္စနစ္မ်ား၊ တုိက္ယာဥ္အေရအတြက္နဲ႔ စခန္းတစ္ခုမွာ ကုလားအုပ္ဘယ္ႏွစ္ ေကာင္ရွိသလဲဆိုတာ စနစ္တက်ေထာက္လွမ္းသိရွိၿပီးျဖစ္တယ္ဟု Harel မွ ၀င့္ၾကြားခဲ့ပါသည္။
            ၄င္းစစ္ဆင္ေရးအတြက္ အစၥေရးတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-
(က)      ကန္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေရေၾကာင္းေရဒါအေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Abu Darage စခန္းအား စီးနင္း၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ရန္။
(ခ)       ရုရွားလုပ္ေရဒါစခန္းမ်ားကို တပ္ဆင္ထားၿပီး ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးအေျမာက္တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ဒံုးမ်ား၊ တပ္ရင္းမ်ားပါ၀င္ေသာ Ras Zaafarne စခန္းဌာနခ်ဳပ္အား သိမ္းပိုက္ ရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
Pinko ၏ တပ္ဖြဲ ႔သည္ စက္တင္ဘာလအေစာပိုင္းတြင္ Ras Sudar သို႔ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေထာက္လွမ္းခံရ ျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ ညအခ်ိန္တြင္ လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။ တပ္ဖြဲ ႔၀င္ ၁၃ဦးပါ Shayetet ေရေၾကာင္းကြန္မန္ဒိုတပ္ဖြဲ ႔သည္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔တြင္ Operation Escort အမည္ျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ တပ္ဖြဲ ႔၀င္ ၈ဦးပါ Maiale (pig) ေရေၾကာင္းတပ္ဖြဲ ႔ႏွစ္ခုသည္လည္း တူးေျမာင္း၏တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေတာ္ပီဒိုမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ထိုးေဖာက္ခဲ့ၿပီး အီဂ်စ္တို႔၏ P-183 ေတာ္ပီဒိုတင္ သေဘၤာႏွစ္စီးကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။
အဆုိပါစစ္ဆင္ေရးမွာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပထမရည္မွန္းခ်က္မွာ ရန္သူ၏ အစၥေရးတုိက္ေလယာဥ္မ်ား ေျမျပင္ဆင္းသက္မႈအား ေႏွာင့္ယွက္ႏုိင္စြမ္းကို ခ်ဳိးႏွိမ္တုိက္ခုိက္ရန္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယရည္မွန္း ခ်က္မွာ အီဂ်စ္တို႔၏ ေျမာက္ဘက္ကမ္းေျခအား အာရုံစိုက္ေနမႈကို ေလ်ာ့က်သြားေရးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း စစ္ဆင္ေရးမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း Pig အဖြဲ ႔မွ အစၥေရးတပ္ဖြဲ ႔၀င္တစ္ဦးက်ဆံုးခဲ့ရသည္။
အဓိကစစ္ဆင္ေရးအား စက္တင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Pinko တပ္ဖြဲ ႔တြင္ တပ္ဖြဲ ႔ ၀င္ ၁၀၀ဦး၊ တင့္ ၆စီးႏွင့္ BTR-50 သံခ်ပ္ကာတိုက္ယာဥ္ ၅၀စီးတို႔အား စစ္သေဘၤာေပၚတင္ၿပီး စူးအက္တူးေျမာင္းကို စတင္ျဖတ္ကူးခဲ့ပါသည္။
Shayetet 13 တပ္ဖြဲ ႔က ေရွ႕ေျပးကင္းေထာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားၿပီး တုိက္ယာဥ္မ်ားကမ္းကက္ရမည့္ေနရာအား ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနရာအတြင္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ ႔၏ အနီးအနားလမ္းေပၚတြင္ အီဂ်စ္သံခ်ပ္ကာတုိက္ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာေနသည္ကို ေတြ ႔ျမင္ေနရေသာ္လည္း Pinko တပ္ဖြဲ ႔က တိတ္ဆိတ္စြာ ကမ္းတက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ျခင္း မျပဳရန္တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။
Pinko တပ္ဖြဲ ႔သည္ ကမ္းတက္ေရယာဥ္ ၃စီးအား ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး မနက္ ၃း၃၇နာရီတြင္ ကမ္းတက္ရန္ လွ်ဳိ ႔၀ွက္ အေျခစိုက္စခန္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေနရာယူႏုိင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါကမ္းတက္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ E1 Hufair သည္ ပထမ ရည္မွန္းခ်က္၏ ေျမာက္ဘက္ကီလုိမီတာ ၂၀အကြာတြင္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းကမ္းတက္ရသည့္ေနရာသည္ လြန္စြာ ဆိုးရြားလြန္းေနၿပီး ျမင့္မားေသာေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ တူးေျမာင္းေရျပင္အၾကားတြင္ ရွိပါသည္။ အဆိုပါေရျပင္သည္လည္း အီဂ်စ္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားကင္းလွည့္ရာ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လြန္စြာနီးကပ္ပါသည္။
ေအာင္ျမင္စြာ ကမ္းတက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အီဂ်စ္တပ္ဖြဲ ႔၀င္မ်ားေျမာက္ဘက္မွ စစ္ကူမ်ားမေရာက္လာႏိုင္ရန္ အတြက္ အဆုိပါကင္းေထာက္လမ္းေၾကာင္းအား ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။ Pinko ၏ တပ္ဖြဲ ႔မ်ားသည္ အေျခစိုက္စခန္းမွ ေက်ာ္လြန္ကာ ၄င္းတို႔၏ ပထမရည္မွန္းခ်က္ရွိရာ ေတာင္ဘက္သို႔ ခ်ီတက္လာခဲ့ပါသည္။
Ras Zaafarne သို႔ သြားရာလမ္း
အစၥေရးစစ္ေၾကာင္းသည္ လမ္းမေပၚတြင္ လ်င္ျမန္စြာခ်ီတက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ခ်ီတက္စဥ္ အီဂ်စ္တုိက္ယာဥ္ မ်ားအား စတင္ျမင္ေတြ ႔ရေသာ္လည္း Pinko က သူ၏စစ္သည္မ်ားအား ပစ္ခတ္ျခင္းမလုပ္ရန္တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔ အေနျဖင့္ လမ္းက်ဥ္းကေလးတြင္ရွိေနစဥ္ ပိတ္ဆို႔မႈမျဖစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ Pinko သည္ သူ၏စစ္သည္မ်ား အား အီဂ်စ္တင့္မ်ား ၄င္းတို႔အေရွ႕ေက်ာ္သြားသည္အထိ ေစာင့္ရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ေက်ာ္သြားၿပီးေနာက္ အီဂ်စ္တင့္စစ္ေၾကာင္း ၏ ေနာက္ဆံုးတင့္မ်ားကို ပစ္ခတ္ရန္အမိန္႔ေပးထားပါသည္။ အရန္ဆီႏွင့္ အရန္ခဲယမ္းမ်ားစြာ တင္ေဆာင္ထားေသာ Pinko တပ္ဖြဲ ႔သည္ ေတာင္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတုိက္ခုိက္ေရးတပ္ဖြဲ ႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ခုခံမႈ မ်ားကိုမွ မႀကံဳေတြ ႔ခဲ့ရေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ကမ္းတက္ခဲ့ သည့္ ေနရာ၏ေျမာက္ဘက္ကီလိုမီတာအကြာတြင္ အီဂ်စ္သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ ႔မ်ားအား ပိတ္ဆို႔ထားႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ထိုမနက္တြင္ အလင္းေရာင္စတင္ျမင္ရသည္ႏွင့္ အစၥေရးေလတပ္ဖြဲ ႔သည္ အဆုိပါတိုက္ခုိက္ေရးအဖြဲ ႔အား အကူေပးႏုိင္ရန္ စတင္ပ်ံသန္းခဲ့ၿပီး Pinko တပ္ဖြဲ ႔က Abu Durage စခန္းသို႔မေရာက္မီမွာပင္ Ras Zaafarne ရွိ ေရဒါ စခန္းႏွင့္ ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ဒံုးတည္ေနရာမ်ားကို ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခုိက္၍ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
Pinko တပ္ဖြဲ ႔သည္ Abu Durage သုိ႔ မနက္ ၆း၁၂ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး မိနစ္ ၂၀အတြင္း စခန္းအား သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၄င္းေနရာႏွင့္ ၃၂ကီလိုမီတာအကြာရွိ တူးေျမာင္း၏တစ္ဖက္ကမ္းမွ ပစ္ခတ္ကာ ပစ္ကူေပးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္လည္း စခန္းရွိအေဆာက္အဦမ်ားေပၚသို႔ တုိက္ရိုက္ထိမွန္ေအာင္ ပစ္ခတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ Pinko တပ္ဖြဲ ႔က စခန္းအား ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔တာ၀န္မွာ ရန္သူအားတုိက္ခိုက္ျခင္းထက္ လမ္းေၾကာင္းေထာက္လွမ္း၍ ရွင္းလင္းရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတို႔တြင္လည္း လက္နက္ငယ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ ၅၀၀အကြာ အေ၀းအတြင္းသာ ထိေရာက္ႏိုင္သည့္ တင့္ဖ်က္လက္နက္မ်ားရွိလာေၾကာင္း စာေရးသူ Lawrence Moores က ေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။
            ယင္းတုိက္ပြဲသည္ တစ္ခုတည္းေသာ တုိက္ခ်င္းပစ္အေျမာက္ပစ္ကူေပးသည့္ သမိုင္း၀င္တိုက္ပြဲတစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ စူးအက္တူးေျမာင္းသည္ အာဖရိကႏွင့္ အာရွနယ္စပ္ၾကားတြင္ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
၄င္း၏တပ္ဖြဲ ႔မွ Abu Durage အခန္းအား ရွင္းလင္းသိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ Pinko သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈအကူ အညီမ်ားကို ထပ္မံေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ တင့္မ်ားအေရအတြက္ ခဲယမ္းက်ည္မ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရစစ္သည္တစ္ဦးအား သယ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာေနရာသို႔ မနက္ ၈း၃၀နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိတစ္ဦးသည္ Pinko ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို မနာခံဘဲ ၄င္း၏ BTR သံခ်ပ္ကာတုိက္ယာဥ္မွ ထြက္၍ ပ်က္စီးသြားေသာ ေရဒါ၏အပိုင္းအစမ်ားကို လုိက္လံေကာက္ယူရာတြင္ အီဂ်စ္စစ္သည္ တစ္ဦး ပစ္ခတ္၍ လက္တြင္အေသးစားဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။
ေထာက္ပံ့ျဖည့္တင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ Pinko ၏ တပ္ဖြဲ ႔မ်ားသည္ သူ၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ Ras Zaafarne စခန္းသို႔ဆက္လက္ခ်ီတက္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ရန္သူခုခံမႈနည္းေသာ Ras Zaafarne စခန္း၏ ေတာင္ဘက္မွ အမွတ္(၁၀၉)ေလယာဥ္အုပ္ခြဲ၏ Skyhawks တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ အနီးကပ္ေလ ေၾကာင္းပစ္ကူေပးမႈႏွင့္အတူ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါေရဒါအေျခစုိက္စခန္းသို႔ ပထမဆံုး၀င္ ေရာက္တုိက္ခုိက္စဥ္တြင္ပင္ Skyhawk တိုက္ေလယာဥ္တစ္စီး ဆံုးရႈံးခဲ့ၿပီး တိုက္ေလယာဥ္မွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴး Hagai Ronen သည္ ေလထီးျဖင့္ စူးအက္တူးေျမာင္းတြင္ ခုန္ခ်ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အထိ ၄င္းအား ရွာေဖြ၍ မေတြ ႔ရေပ။
Pinko တပ္ဖြဲ ႔မွ Ras Zaafarne စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေရဒါအေျခစိုက္စခန္းမ်ားမွာ ဗံုးႀကဲတုိက္ခုိက္ခံရမႈ ေၾကာင့္ မီးေလာင္ပ်က္စီးကာ ေကာင္းကင္သို႔ မီးခိုးတလူလူထြက္လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ရန္သူစစ္သည္မ်ားသည္လည္း စတင္ထြက္ေျပးၾကၿပီး အခ်ဳိ ႔မွာ ေတာင္ကုန္းမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ ႔မွာ ေရထဲသို႔လည္းေကာင္း၊ ကစဥ္ကလ်ားျဖင့္ ထြက္ေျပးသြားၾကသည္။ Pinko သည္ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားေသာ ရန္သူတပ္ဖြဲ ႔အား တင့္မ်ားျဖင့္ လိုက္္လံပိတ္ဆို႔ တိုက္ခုိက္ေစၿပီး စခန္းအတြင္းသို႔လည္း တပ္ဖြဲ ႔ငယ္ႏွစ္ခုျဖင့္ ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းေစခဲ့သည္။
ေျခလ်င္တပ္ဖြဲ ႔၀င္မ်ားသည္ ေရဒါအေဆာက္အဦမ်ားအား ဒိုင္းနမိုင္းမ်ားတပ္ဆင္၍ အလံုးစံုေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့ ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ Pinko တပ္ဖြဲ ႔သည္ အဆုိပါစခန္းမွ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာ၍ ေနာက္ထပ္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ တပ္ဖြဲ ႔အား ျပန္လည္စုစည္းခဲ့သည္။ စီမံခ်က္အရ ၄င္းတို႔၏ တင့္မ်ားႏွင့္ BTR တုိက္ယာဥ္မ်ားအား ပံုဖ်က္ဖံုးကြယ္ထား၍ ညအခ်ိန္ တြင္ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ တူးေျမာင္း၏အေရွ႕ဘက္ျခမ္းသို႔ ျပန္လည္ျဖတ္ကူးလာရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ Rus Sudur စခန္းမွ စစ္ဆင္ေရးအား ကြပ္ကဲေနသည့္ Abdan သည္ အစၥေရးတပ္ဖြဲ ႔မ်ားအား ေန႔အခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ျမန္ျမန္ျပန္ လည္ဆုတ္ခြာလာရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔အစီအစဥ္ေျပာင္းရျခင္းမွာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းႏွစ္ခုရွိပါသည္။ ပထမ တစ္ခ်က္မွာ အီဂ်စ္တို႔အေနျဖင့္ အစၥေရးတပ္ဖြဲ ႔၏ လႈပ္ရွားမႈအား ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခုိက္မည့္လကၡဏာမေတြ ႔ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယမွာ ကီလိုမီတာ ၅၀အကြာအေ၀းအထိ တုိက္ခိုက္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ တုိက္ယာဥ္မ်ားမွာ မည္ သည့္နည္းပညာျပႆနာမ်ားမွ မျဖစ္ေသး၍ အီဂ်စ္ပိုင္နက္တြင္ ဆက္လက္ေနရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ အစီအစဥ္ေျပာင္းလဲမႈအမိန္႔အာဏာလက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ Pinko သည္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသေဘၤာတင္ရန္ သတ္ မွတ္ထားသည့္ ေတာင္ဘက္ေနရာသို႔ စတင္ထြက္ခြာလာခဲ့သည္။
ထိုသို႔ေတာင္ဘက္သို႔ ဆုတ္ခြာရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ အီဂ်စ္တို႔၏ ခ်ိန္းတပ္သံခ်ပ္ကာလူသယ္ယာဥ္တပ္စုသည္ အစၥေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ပိတ္ဆို႔တုိက္ခုိက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေခ်မႈန္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ကမ္းတက္မည့္ေနရာ အေရာက္တြင္ တင့္မ်ားသည္ အတားအဆီးႏွင့္ အကာအကြယ္ေနရာတစ္ခုအား တည္ေဆာက္၍ ေရတပ္မွစစ္သေဘၤာ မ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ပါသည္။
စစ္ပြဲၿပီးေနာက္အေျခအေန အကြာအေ၀းအထိတုိင္ မည္သည့္အေႏွာင့္အယွက္မရွိပဲ ၉နာရီအၾကာ အီဂ်စ္ပိုင္ နယ္ထဲလႈပ္ရွားခဲ့ၿပီးေနာက္ Pinko တပ္ဖြဲ ႔သည္ အမွတ္(၁၁) Flotina တပ္ဖြဲ ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ Pinko သည္ Ras Zaafarne စခန္းမွ တူးအက္တူးေျမာင္း၏ အစၥေရးဘက္ကမ္းမွ Ras Sudar စခန္းသို႔ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ အီဂ်စ္တပ္မေတာ္သည္ စုစုေပါင္း ၁၀၀ဦးခန္႔ က်ရႈံုးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတြင္ အႀကံေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ ဆိုဗီယက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး၊ တုိက္ယာဥ္ ၇၀စီး၊ BTR တိုက္ယာဥ္ ၃စီး၊ တယ္လီဖုန္းတုိင္ ၂၇ခုႏွင့္ ေရဒါႏွစ္ခုတို႔ လည္း ပ်က္စီးဆံုးရႈံးခဲ့သည္။
ေနာက္တစ္ေန႔မွပင္ ကိုင္ရုိၿမိဳ ႔ရွိ အီဂ်စ္သမၼတနန္းေတာ္မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ သတင္းမ်ားသည္ စူးအက္ တူးေျမာင္းသို႔ ပထမဆံုးေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ သတင္းမ်ားအရ အဆုိပါစီးနင္းတိုက္ခုိက္ခံရမႈေၾကာင့္ အီဂ်စ္သမၼတ Abdel Nasser အား အံ့ၾသတုန္လႈပ္၍ စိတ္ဆိုးေဒသထြက္ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သူသည္ ႏွလံုးေရာဂါပင္ ရရွိၿပီး ၁၀ရက္အၾကာ ေဆးကုသမႈမ်ား ခံယူခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ေနာက္ Nasser သည္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Ahmad Ismail Ali ၊ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Fouad Abu Zikry၊ပင္လယ္နီစစ္ေဒသမွဴးႏွင့္ အျခားအရာရွိ မ်ားစြာ အား ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခဲ့ပါသည္။
BTR-50တိုက္ယာဥ္